Účetní

Dojde-li ke zjištění manka v pokladně, je nutné, aby účetní pokladníkovi či jinému zodpovědnému pracovníkovi předepsal tuto částku k úhradě. Lze to hned několika způsoby, záleží také na návrhu dané osoby, který způsob by byl nejvhodnější. Nejrychlejší je uhradit chybějící částku v hotovosti.

Avšak jedná-li se o vyšší částku, kterou lidé běžné nenosí při sobě a pokladník ani nechce takovouto sumu vybírat z bankomatu, je zde i možnost bezhotovostní úhrady, zaměstnanec ji může sám z pohodlí domova pomocí internetového bankovnictví zaslat a taková účetní ji následně jen zaeviduje.

Srážka ze mzdy

Avšak jedná-li se o částku skutečně vysokou, která by leckdy i přesáhla výši jedné výplaty, je zde i možnost srážky ze mzdy, kdy lze zaměstnanci každý měsíc strhávat poměrnou část do té doby, než účetní zjistí, že stržené částky v součtu již dosahují do původní výše manka.