Znát budoucnost

Odedávna lidé touží znát svoji budoucnost, lépe řečeno chtějí vědět, co konkrétně je čeká, snaží se dopředu se připravit na různé události, vyhnout se jim, nebo je naopak využít ve svůj prospěch. Ano, často i hmotný. Bohužel, i taková je dnešní vyspělá západní kultura a civilizace. To však neznamená, že odvěká touha po poznání budoucnosti je motivována jen egoistickými pohnutkami. Někdy je tomu právě naopak. Mnoho lidí mohlo být zachráněno od smrti, kdyby někdo jen trochu projevil touhu po poznání alespoň příštích pár dní, či dokonce jen několika hodin.

Astrologie

Astrologie zkoumá nebeské objekty a jejich pohyby a z nich vyvozuje možná rizika, či naopak příznivé konstelace pro člověka. Prostřednictvím horoskopů na zítřek tak lze, alespoň s jistou pravděpodobností, být připraveni na věci, jejichž výskyt je pravděpodobný.